Penzion a restaurace U KAPLIČKY - okolí

 • Bubovické vodopády (2 km): jsou dobře přístupné po turistické značcez vesnice Srbsko a patří k nejkrásnějším místům na Karlštejnsku. Leží na Bubovickémpotoce, který je po většinu roku zcela vyschlý. Vodopády jsou složeny z několika stupňů,nejvyšší dosahuje výšky 2 metry. V zimě bývají zamrzlé a tou dobou jsou takénejmohutnější. Díky mrazivému údolí zde led vydrží poměrně dlouho.
 • Koda (2 km): národní přírodní rezervace od roku 1952. Vyvěrá zdesilný pramen, nejsilnější v Českém krasu. Nad ním je vystavěna kaplička se studánkou a pramen jevyveden přímo do rybníka. Kodskou rokli z jedné strany tvoří vápencové skály s jeskyněmi az druhé strany ji lemuje chatová osada, která tu vznikla ještě před vyhlášením rezervace.Součástí rezervace je Císařská rokle, kde vyvěrá menší pramen a vytvářítravertinová jezírka. 
 • Vápencový lom Alkazar (2 km): Stěnový etážový lom Alkazar, zakousnutý do boku pravěkého hradiště Kozel,představuje hlavní dominantu údolí Berounky nad ústím Kačáku. Je vyhledávánhorolezci jako lokalita pro sportovní lezení a často je též exteriérem pro natáčení filmů. V lomuje systém podzemních štol, v některých se v 50. letech 20. století skladoval radioaktivní odpad ajsou proto uzavřeny betonovými clonami. Některé štoly jsou ovšem přístupné v délceaž několik desítek metrů.


Penzion a restaurace U kapličky - OKOLÍ Penzion a restaurace U kapličky - OKOLÍ Penzion a restaurace U kapličky - OKOLÍ

 • Hrad Karlštejn (4 km): jeden z nezjnámějších hradů vČechách. Základní kámen byl položen 10. června 1348 arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Podletradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů asvatých ostatků, ty zde však spolu s českými korunovačními klenoty nalezly umístění až postupemčasu; Karlštejn byl původně budován pro Karlovy soukromé účely coby malé sídlo s jednouvěží a až postupně se rozrůstal o části určené ke střežení klenotů. V současnosti je hrad významnounárodní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku.
 • Velká - Malá Amerika (5 km): Velká Amerika (též zvanýVýchodní lom nebo lom Východ) je vápencový lom na území obce Mořina v okreseBeroun v České republice. Je největším ze skupiny zdejších lomů. Velikost lomu je asi 750×150 metrů.Ve východní, výše položené a proto nezatopené části skládají lidé zkamenů různé obrazce a nápisy, proto se tato část nazývá „Obrazárna“. Lomvytváří impozantní kaňon a je vyhledávaným turistickým místem.
 • Svatý Jan pod Skalou (5 km): poutní místo: jedno znejkrásnějších míst Středočeského kraje. Monumentální přírodní útvar,skloubený dohromady s barokní architekturou, tvoří esteticky naprosto dokonalý obraz a je perlou Českéhokrasu. Jedná se o nejstarší archivně doložené poutní místo u nás.
 • Tetín (5 km): Tetínské hradiště se nacházelopoblíž dnešní zříceniny hradu Tetín v místech dnešní obce. Bylo jedním zopěrných bodů soustavy hradišť, která obklopovala přemyslovský stát ve středních Čechách ajeho počátky jsou nejčastěji kladeny na přelom 9. a 10. století. V roce 921 zde byla zavražděna Svatá Ludmila.
 • Koněpruské jeskyně (6 km): Koněpruské jeskyně jsou nejdelšíjeskynní systém v Čechách. Jedná se o rozsáhlý třípatrový jeskynnísystém budovaný v devonských vápencích s výškovým rozdílemmezi jednotlivými patry asi 70 m. Nejdříve bylo objeveno v roce 1950 střední patro jeskyní, a to zcelanáhodou, při odstřelu v místním lomu. Koněpruské jeskyně byly z větší částizpřístupněny v roce 1959. Rozlohou nejmenší je horní patro a nejrozsáhlejší jestřední patro. Spodní, nezpřístupněné patro leží v hloubce asi 70 m pod povrchem a má charakterchodbovitého systému. Bylo vytvořeno dešťovou vodou, která do něj proniká komíny a puklinami apostupně rozpouští vápencovou horninu, čímž dává vzniku krasu a krasových jevů.Zvláštností jsou zde tzv. Koněpruské růžice, které obsahují opál.
 • Důlní skanzen SOLVAYOVY LOMY (6 km): Tvoří jej několik objektů - bývalýchprovozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomovádráha. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají vezrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty zeSv. Jana pod Skalou na Karlštejn. Návštěvník může během otevírací dobyskanzenu volně procházet po vyznačených stezkách a podle názorných informačních tabulízískat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence. 
 • Beroun (9 km): městské medvedárium s medvědy z večerníčku,Tipsport Laguna - aquapark, Beroun Golf Resort, Ekocentrum Country Life, Rozhledna Děd u Berouna, Muzeum Českého krasu...
 • Praha - Karlštejn - Srbsko: nejhezčí cyklotrasa ven z Prahy (25 km)